Filters ...

Welkom bij klikopwerk

Klikopwerk is een online platform dat het mogelijk maakt om mensen zonder baan en/of (afgeronde) opleiding te presenteren aan werkgevers. Werkgevers krijgen een compleet - uiteraard wel anoniem - beeld van persoonlijkheid, werkkwaliteiten en andere gegevens van kandidaten. Aangesloten werkgevers vullen online een beschikbare baan in en krijgen direct de best passende kandidaten gepresenteerd. Ze kunnen direct contact opnemen met de verantwoordelijke casemanager of arbeidsmakelaar.

Een korte rondleiding door Klikopwerk

Online assessment door het invullen van vragenlijsten

Elke kandidaat vult een aantal vragenlijsten in. Er zijn verschillende soorten vragenlijsten. Naast de vragenlijsten voor het bepalen van de persoonlijke en werkkwaliteiten zijn dat vragen over bijvoorbeeld  NAW- en persoonsgevens, opleidingen en ervaring & belangstelling. U ziet hier een voorbeeld van de vragenlijst Opleiding & Werkervaring.

Persoonlijke en werkkwaliteiten

De vragen over persoonlijke en werkkwaliteiten zijn gesteld in de "Ik" vorm. Antwoorden zijn mogelijk op een schaal van "zeer mee oneens" tot "zeer mee eens". De vragen worden gerandomiseerd getoond en bevatten controlevragen waarmee de consistentie van de beantwoording kan worden getoetst.

Compact overzicht van alle gegevens

Alle gegevens van een kandidaat worden verwerkt in een uiterst compact overzicht (1,5 A4) waarin de scores op kwaliteiten en andere gegevens zijn samengebracht. 

Handig: direct een CV uit het systeem!

Los van het matchen biedt Klikopwerk kandidaten de mogelijkheid om direct een keurig CV te printen op basis van alle ingevoerde gegevens.

Het beste profiel voor een kandidaat

Casemanagers en consulenten kunnen met één klik zien welke profielen het beste aansluiten op de scores. Doorklikken op de titel van een profiel geeft uitgebreide informatie over dit beroepsprofiel. Alle gegevens zijn afkomstig van de erkende Kwalificatiedossiers. 

De beste kandidaat voor een profiel

Werkgevers en uiteraard ook casemanagers en arbeidsmakelaars kunnen met één klik zien welke kandidaat het beste aansluit bij het gekozen profiel. Het systeem houdt rekening met onder- én overkwalificatie. 

Werkgevers krijgen uiteraard de NAW-gegevens van de kandidaten niet te zien, evenals de namen van eerdere werkgevers. Als de kandidaat interessant is kan deze via het systeem direct een bericht sturen naar de casemanager van de kandidaat.

Caseload

Casemanagers hebben een eigen caseload van aan hun gekoppelde kandidaten. Ze kunnen hier direct in zien welke laatste actie met deze kandidaat is geweest en hoe vaak kandidaten door een werkgever zijn bekeken.